< Cofnij

Rekrutacja do projektu „Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”

Logotypy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-00018/19/1208/2019/927

 

Szanowni Państwo,

informujemy iż ruszyła rekrutacja pacjentów do realizowanego projektu: „Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”.

Wizyty kwalifikacyjne oraz badania realizowane są w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84.

Osoby do kontaktu:

Rejestracja pacjentów:
Katarzyna Pierścińska
e-mail: katarzyna.pierscinska@skpp.edu.pl
tel.: 690396928

Dni i godziny przyjęć pacjentów w podmiocie POZ:
» poniedziałek - piątek 8:00-15:00
» czwartek 8:00-20:00
» wybrane soboty w okresie realizacji projektu - szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

Informacje o projekcie: https://www.ump.edu.pl/uniwersytet/unia-europejska/projekty-realizowane