< Cofnij

Regionalne Agandy Naukowo-Badawcze

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

RANB stanowią instrument wsparcia w ramach osi 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Przedmiotem wsparcia będą badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę lidera pełni jednostka naukowa. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie wpisywanie się projektu w jeden z obszarów tematycznych, określany mianem agendy naukowo-badawczej.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego uczestniczy obecnie z pracach nad ostatecznym kształtem procesu identyfikacji RANB - o wszelkich nowych ustaleniach będziemy informować na stronie www.iw.org.pl.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja istotnych dla regionu zakresów tematycznych i zagadnień badawczych. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie katalogu zakresów tematycznych, które mają szansę uzyskać miano agend badawczych, w ramach których Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi nabór w formie konkursu dla projektów badawczych z całego kraju. Istotne jest więc, by zgłoszone przez region propozycje tematów były spójne z potrzebami jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego oraz zagadnień badawczych, należy wypełnić zgodnie ze wzorem załączoną fiszkę i przesłać ją na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl, a także do wiadomości na adresy: kamila.sokolowska@umww.pl i michal.rejewski@umww.pl, do dnia 30 października br., w tytule wiadomości wpisując: "Propozycja zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych". Należy ponadto zwrócić uwagę, że zakres zgłaszanych zagadnień badawczych musi być spójny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat procesu wyłaniania agend naukowo-badawczych oraz projekt fiszki zgłaszającej proponowane zagadnienia badawcze znajdują się w załącznikach. W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem mechanizmu identyfikacji RANB, treść załączników może ulec zmianie.

Ponadto, w najbliższym czasie zostaną udostępnione informacje na temat ostatecznego kształtu zasad finansowania wsparcia dla projektów w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach WRPO 2014+.


Z wyrazami szacunku,

Zdzisław Podrez
Pełnomocnik Rektora ds. Funduszy Strukturalnych