< Cofnij

Projekt "Kardioonkologia"

Szanowni Państwo,

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest realizatorem programu pn.:

„Kardioonkologia - program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego”,

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej numer VI Rynek Pracy, Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Program Kardioonkologia opiera się na współpracy kardiologów i onkologów, aby ograniczyć ryzyko związane z chorobą serca u pacjentów onkologicznych. Ma służyć prewencji niewydolności serca oraz zwiększeniu świadomości zarówno Pacjentów, jak i lekarzy, w temacie kardiotoksyczności leczenia onkologicznego, a także możliwości jej zapobiegania.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 2 283 690,16 PLN umożliwi w kolejnych miesiącach pracę Zespołów Kardioonkologicznych na terenie Wielkopolski - w tym dwóch w Szpitalu Przemieniania Pańskiego UM w Poznaniu przy ul. Długiej 1/2 oraz przy ul. Szamarzewskiego 84.

Zespoły te będą przeprowadzały konsultacje kardiologiczne u Pacjentów leczonych onkologicznie, zakwalifikowanych uprzednio do programu.

» Szczegółowe informacje - ulotka