< Cofnij

Przepisy ochrony danych osobowych - RODO w podmiotach leczniczych i uczelniach wyższych medycznych. RODO a COVID-19

Zapraszamy do udziału w I edycji kursu Przepisy ochrony danych osobowych - RODO w podmiotach leczniczych i uczelniach wyższych medycznych. RODO a COVID-19.

Celem trzydniowego kursu jest merytoryczne oraz praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz przepisów sektorowych dla podmiotu leczniczego oraz uczelni wyższej medycznej, również w kontekście COVID-19.

Kurs skierowany jest do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie procesu ochrony danych osobowych, pracowników administracyjnych, pracowników IT, pracowników odpowiedzialnych  za dokumentację medyczną, personelu medycznego, osób przygotowujących się do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych oraz osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym oraz uczelni wyższej medycznej.

Kurs odbędzie się w terminie 17/18/19 września  2020 r., obejmuje 20 godzin dydaktycznych i będzie prowadzony w formie zdalnej.

» Rejestracja, informacje szczegółowe

Zapraszamy!

Baner informacyjny