< Cofnij

Prywatny Program Ubezpieczenia Zdrowotnego

Szanowni Państwo,

zachęcam Państwa do zapoznania się z załączoną ofertą Prywatnego Programu Ubezpieczenia Zdrowotnego przygotowanego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonej ulotce PZU Opieka Medyczna.

W przypadku chęci przystąpienia do wybranego wariantu składkowego proszę o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej do Działu Płac (ul. Fredry 10, pok. 143/144, tel. 61 854-60-41,42,43; 61 854-60-37,38,39; 61 854-62-64) w terminie do 10 listopada 2015 r.

Zapraszam Państwa również na spotkania z przedstawicielami Grup PZU oraz KJF Broker, na których omówiona zostania wspomniana oferta. Spotkania odbędą się w dniach:
20.10.2015 r. - Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37a, godz. 9.00 i 11.00,
21.10.2015 r. - Sala Konferencyjna nr 112 Collegium Maius, ul. Fredry 10, godz. 9.00 i 11.00.

Ponadto szczegółowe warunki poszczególnych świadczeń będziecie Państwo mogli znaleźć na stronie internetowej Uczelni, w zakładce: Pracownicy - Informacje dla pracowników - Ogłoszenia - PZU - Opieka Medyczna.


Z poważaniem
Z-ca Kanclerza ds. Technicznych
mgr inż. Paweł Glaser