< Cofnij

Program Praktyk Medycznych w Krajach Tropikalnych

Zdjęcie

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” zaprasza studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu do udziału w Programie Praktyk Medycznych w Krajach Tropikalnych.

Praktyki odbywają się w misyjnych przychodniach i szpitalach w krajach Globalnego Południa. W programie praktyk medycznych mogą brać udział studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - od IV roku Wydziału Lekarskiego I, III roku Wydziału Lekarskiego II lub III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu, z przynajmniej rocznym stażem wolontariatu w Fundacji. Kwalifikacja kandydatów na praktyki odbywa się na zasadzie konkursu. Praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym lub innym (za zgodą Dziekana właściwego wydziału UMP) i trwają minimum 3 miesiące. Organizator pokrywa koszty podróży do miejsca praktyk medycznych (tam i z powrotem) i ubezpieczenia zdrowotnego.

Studenci, którzy pragną wziąć udział w Programie Praktyk Medycznych w Krajach Tropikalnych proszeni są o kontakt z Centrum Wolontariatu Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Misio” ul. Junikowska 48 w Poznaniu, tel. 609210184.