< Cofnij

Oferta pracy na stanowisku stypendysta-doktorant

Katedra Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku „stypendysta-doktorant” w projekcie naukowym pt.: „Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu: badania na modelach in vitro i in vivo”, finansowanym z programu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2018-2021). Zgodnie z Regulaminem NCN, stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest słuchaczem studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (wg przepisów Ustawy 2.0). Wynagrodzenie miesięczne 3000 zł netto.

Wymagania stawiane względem Kandydata to wykształcenie wyższe w obszarze biologii molekularnej, biotechnologii lub analityki medycznej. Kandydat(-ka) powinien posiadać umiejętności w prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem technik hodowli komórkowych (komórki adherentne), technik biologii molekularnej (transfekcja, RT-PCR, qPCR, elektroforeza, western blot), metod immunoenzymatycznych, immunofluorescencyjnych oraz cytometrii przepływowej. Kandydat winien także wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Dodatkowym walorem podczas oceny Kandydatów będzie ich dotychczasowa aktywność naukowa, w tym współautorstwo publikacji naukowych i wystąpienia na konferencjach.

Kandydatom oferujemy możliwość prowadzenia nowoczesnych badań naukowych, profesjonalną opiekę promotorską oraz szerokie możliwości rozwoju naukowego. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz ewentualnych referencji na adres kierownika projektu (prof. dr hab. Krzysztof Książek): kksiazek@ump.edu.pl do dnia 21 maja 2019 roku. Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.