< Cofnij

PIT-11 za rok 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie WISUS został udostępniony PIT-11 za rok 2020. Przekazanie PIT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pobranie deklaracji PIT-11 z systemu WISUS będzie traktowane jako skuteczne dostarczenie oraz potwierdzenie odebrania dokumentu.

PIT dostępny jest do pobrania w ścieżce:  WISUS → SYSTEMY → E-PIT → MOJE PIT.

Z poważaniem
mgr inż. Justyna Bartoszewska
Kierownik Działu Płac