< Cofnij

Otwarty nabór na konsorcjanta do projektu w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości - ABM/2023/3

Uniwersytet Medyczny ogłasza otwarty nabór konsorcjantów do projektu dotyczącego realizacji badania w populacji bliźniaków w wieku 15-44 lata z cechami zespołu metabolicznego (MS - metabolic syndrome) lub wysokim ryzykiem wystąpienia tego zespołu w oparciu o obciążony wywiad rodzinny w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości - ABM/2023/3.

» Szczegóły

Uniwersytet Medyczny zaprasza do współpracy:
Ośrodek badawczy posiadający znaczące doświadczenie w realizacji epidemiologicznych badań populacyjnych.

Przewidywany, minimalny zakres zadań w projekcie:

Podmioty, które są chętne do podjęcia współpracy, prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego załącznika na adres: karolinamichalak@ump.edu.pl lub w wersji papierowej na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, z dopiskiem: nabór konsorcjantów - ABM/2023/3, w terminie do 12.09.2023 r.

» Ogłoszenie
» Formularz ofertowy
» Klauzula RODO

 


13.09.2023 r.

Wyniki postępowania

W związku z zakończeniem naboru na partnera do konsorcjum dla realizacji badań niekomercyjnych klinicznych Zamawiający - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że zostały wybrane najkorzystniejsze oferty:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań