< Cofnij

Ostatnie miejsca na III edycję Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w III edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych.

Program studiów powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych związanych bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania i prowadzenia komercyjnych lub niekomercyjnych badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program jest adresowany do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, zarządzających projektami badawczymi oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (12 zjazdów weekendowych) i trwają dwa semestry.

Rekrutacja trwa do 27 stycznia 2019 r., pierwszy zjazd planowany jest na 23-24 lutego 2019 r., a zakończenie zajęć na grudzień 2019 r.

Informacje szczegółowe na stronach:

http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/badania-kliniczne-i-biomedyczne-badania-naukowe 

lub

http://badaniakliniczne.ump.edu.pl