< Cofnij

OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 - wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków

Informujemy, że wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków w konkursach OPUS 22, SONATA 17 oraz PRELUDIUM BIS 3 mija 07.12.2021 r. Dostarczenie wniosku po ww. terminie nie gwarantuje jego wysłania do Narodowego Centrum Nauki.

Powyższe konkursy NCN cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych naukowców. Mając na uwadze, że wszystkie wnioski przed wysłaniem do NCN muszą zostać sprawdzone pod względem formalnym, a następnie podpisane elektronicznie przez Pana prof. dra hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakończenie prac nad wnioskami max. do 07.12.2021 r.

» Instrukcja zakładania konta OSF
» Instrukcje przygotowania wniosków
» Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie OPUS 22
» Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie SONATA 17
» Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w konkursie PRELUDIUM BIS 3


Wsparciem administracyjnym zajmują się:

mgr Aleksandra Lewandowska
e-mail: a.lewandowska@ump.edu.pl
tel.: 61 854 60 33
login w OSF: a.lewandowska@ump.edu.pl

mgr Paula Chwiej
e-mail: pchwiej@ump.edu.pl
tel.: 61 854 62 94
login w OSF: PaulaChwiej