< Cofnij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach naboru: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych - nr naboru: FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

» Ogłoszenie
» Formularz ofertowy
» Klauzula informacyjna RODO