< Cofnij

Poradnia Geriatryczna

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem działalności Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu uprzejmie informujemy o uruchomieniu w ramach naszej placówki

PORADNI GERIATRYCZNEJ

dedykowanej osobom dotkniętym problemami wieku podeszłego.


Mając na uwadze pogłębiający się problem starzenia się społeczeństwa oraz wykazując szczególną troskę o zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym, postanowiliśmy udostępnić pacjentom poradnię o profilu ukierunkowanym na dolegliwości doskwierające seniorom. Odpowiadając na potrzeby osób w podeszłym wieku, Poradnia Geriatryczna oferuje świadczenia w zakresie:

• diagnozowania i leczenia złożonych problemów zdrowotnych osób starszych,
• diagnozowania i leczenie zaburzeń poznawczych,
• postępowania w problemach związanych z wielolekowością.

Wychodząc naprzeciw danym demograficznym publikowanym przez GUS, mówiącym o tym, że w Polsce do 2050 r. osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić 32,7% społeczeństwa, a także działając na rzecz poprawy dostępności kompleksowej opieki geriatrycznej, oddajemy w ręce pacjentów miejsce, w którym uzyskają fachową pomoc.

W Poradni Geriatrycznej konsultacje za skierowaniem od lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego realizują specjaliści geriatrii. Nowopowstała Poradnia Geriatryczna działa pod nadzorem Pani prof. dr hab. med. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis - Kierownika Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej UM w Poznaniu, pozostającej jednocześnie Przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Doradcą Stałym Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z oferty poradni.

Lokalizacja poradni:
Hospicjum Palium Os. Rusa 55 61-245 Poznań
Rejestracja:
w godz. 08.00-14.00 (poniedziałek-piątek) pod nr tel. (61) 873 83 12
Informacje dodatkowe:
dr Szczepan Cofta - Naczelny Lekarz Szpitala - 504 161 683

Szczepan Cofta
(-) Naczelny Lekarz Szpitala