< Cofnij

Nabór uzupełniający na Studia Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej na rok akademicki 2016/17

1. Nabór zostaje ogłoszony w celu wypełnienia limitu przyjęć.

2. Kryteria przyjęć na studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej:

  1. a) biologia lub farmacja i uzyskały tytuł zawodowy magistra,
  2. b) chemia lub biotechnologia i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
  3. c) weterynaria i uzyskały tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
  4. d) na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza.

3. Opłata za studia wynosi 16 000,00 zł i może być wniesiona w całości (przed rozpoczęciem zajęć) lub w IV równych ratach (I rata do 12.10.2016, II rata do 15.02.2017, III rata do 25.09.2017, IV rata do 15.02.2018).

4. Termin składania dokumentów: 03.10.-07.10.2016r.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie pod adresem:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UMP, ul. Fredry 10, p.010, 61-701 Poznań.