< Cofnij

Nabór na 40. edycję studiów podyplomowych "Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej"

Rekrutacja kandydatów na 40. edycję została wydłużona do dnia 31 października 2019 roku. Zostało jeszcze kilka miejsc.

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej są propozycją dla osób z wyższym wykształceniem, zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych lub planujących karierę zawodową w ich strukturach. Znajdują się w ofercie Katedry Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, poprzednio Katedry Nauk o Zdrowiu od 1994 roku. Do tej pory zrealizowaliśmy 39 edycji studiów, mamy 1567 absolwentów.

Program studiów zawiera następujące przedmioty: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Jakość usług medycznych, Akredytacja i bezpieczeństwo opieki, Analiza ekonomiczna podmiotu leczniczego, Rachunkowość zarządcza w podmiocie leczniczym - analiza sprawozdań finansowych, Zarządzanie finansami i kontroling w praktyce podmiotów leczniczych, Zdrowie publiczne i zdrowie międzynarodowe, Podstawy prawa medycznego i prawa gospodarczego, Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia, Psychologia zarządzania, Warsztaty rozwoju umiejętności menadżerskich - zarządzanie zespołem, coaching, przywództwo, Komunikacja i techniki negocjacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ubezpieczenia społeczne, Podstawy zamówień publicznych, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Wybrane problemy bioetyki i etyki zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie projektowe w ochronie zdrowia, Zarządzanie podmiotem leczniczym w praktyce - proces restrukturyzacji, Zarządzanie podmiotem leczniczym w praktyce - uwarunkowania medyczne, Gospodarka lekiem i farmakoekonomika, Biznes plan - projekt doradczy.

Studia trwają II semestry, zajęcia (220 godzin) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w sobotę i w niedzielę (godz. 9:00-18:00).

Rekrutacja kandydatów na 40 edycję studium odbywa się do 31 października 2019 roku droga elektroniczną na stronie: http://uczelnia.ump.edu.pl/studia_podyplomowe

Więcej informacji o studiach: http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/zarzadzanie-w-opiece-zdrowotnej