< Cofnij

Nabór na V edycję Studiów Podyplomowych "Zioła w Profilaktyce i Terapii"

Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, działania uboczne, interakcje. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (godz. 8.30–17.45), jeden lub dwa razy w miesiącu: I semestr od 6 października 2018 r. do 20 stycznia 2019 r.; II semestr od 2 marca do 19 maja 2019 r.

Rekrutacja kandydatów na V edycję studiów odbywa się od marca 2018 r. do 3 września 2018 r. drogą elektroniczną na stronie: http://uczelnia.ump.edu.pl/studia_podyplomowe

Więcej informacji o studiach: http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/ziola-w-profilaktyce-i-terapii

Plakat