< Cofnij

Nabór na stypendia w ramach programu Erasmus+ dla pracowników uczelni

W dniach 05.10.2015 - 02.11.2015 odbędzie się nabór wniosków pracowników Uczelni na wyjazdy Erasmusowe:

1. Nauczyciele akademiccy:

• Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej - pobyt 3-5 dniowy;
• wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp.) - pobyt 3-5 dniowy;
2. Inni pracownicy:
• wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. - pobyt 3-5 dniowy

Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi szkołami wyższymi z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji jako kraju kandydującego.

Warunki finansowe wyjazdów:
Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 80EUR do 130EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do Prorektora Prof. dr hab. Jarosława Walkowiaka z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zwierać krótki opis celu wyjazdu.
2. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
3. Lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej do dnia 02 listopada 2015r. do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus i współpracy z partnerami w innych krajach oferowanych przez Państwa uczelnię udziela Bożena Raducha - Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, tel.: 61 854-60-36, e-mail: braducha@ump.edu.pl.