< Cofnij

Nabór na Studium Podyplomowe Optometrii

Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi nabór kandydatów na słuchaczy Studium Podyplomowego Optometrii.

Zajęcia XIII edycji  studiów rozpoczną się w październiku 2016 roku.

Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom magistra, inżyniera lub licencjata z dowolnego kierunku studiów (preferowani kandydaci, którzy ukończyli kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, psychologię, inżynierskie, optyczne).

Wskazane jest doświadczenie zawodowe w branży optycznej.

Program studium pozwala na przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie optometrysty.

Absolwenci uzyskują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie optometrii.

Program Studium obejmuje ponad 700 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w ramach comiesięcznych zjazdów (od czwartku do soboty) w ciągu czterech semestrów.

Program studiów, efekty kształcenia zgodne z KRK obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, kryteria kwalifikowania kandydatów, sposób postępowania kwalifikacyjnego zostały już przyjęte przez RWL II i Senat Uczelni i zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego II.

Opłata dla słuchaczy za 4-semestralny cykl kształcenia wynosi 14 000 zł.

Dokumenty można składać do dnia 07.10.2016 w sekretariacie Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań.

Szczegółowe informacje:
Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64, fax: 61 854 73 63
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

» Regulamin Studiów Podyplomowych
» Zarządzenie nr 69/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie uruchomienia XIII edycji Studium Podyplomowego Optometrii i ustalenia wysokości opłat za kształcenie