< Cofnij

Nabór na studia podyplomowe Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Wydział Lekarski I w Poznaniu
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii
prowadzi rekrutację kandydatów na

STUDIA PODYPLOMOWE:
Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Nabór trwa do dnia 20 września 2018r.   

Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu medycyny wieku podeszłego. Studia przygotowują kadry jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych i opiekuńczych osoby starsze.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 1475 godziny dydaktyczne (59 punktów ECTS), w tym 169 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1306 godz. samokształcenia. Dwa semestry obejmują 9 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są przez osoby kompetentne z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie geriatrii, gerontologii, interny, opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej, psychologii, rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej, dietetyki itp.

Obejmują one takie zagadnienia jak:

•Starzenie w wymiarze indywidualnym i społecznym; demografia i epidemiologia
•Najczęstsze choroby występujące u osób w wieku podeszłym
•Wybrane Wielkie Zespoły Geriatryczne
•Sarkopenia i zespół kruchości (frailty)
•Farmakoterapia geriatryczna
•Psychologia starości i psychogeriatrii
•Podstawy dietoterapii
•Możliwości fizjoterapii w geriatrii
•Technologia i osoby starsze: teleopieka i telemedycyna
•Zasady komunikacji z pacjentem starszym
•Dobre praktyki opieki długoterminowej w Polsce i na świecie; chory leżący -zasady postępowania
•Odleżyny - zasady zapobiegania i leczenia
•Pacjent starszy z chorobą nowotworową: najczęstsze objawy, rozpoznanie, wyznaczanie planu opieki, postepowanie
•Ból ostry i przewlekły - podstawy interwencji terapeutycznych
•Chory u schyłku życia i jego rodzina - wsparcie socjalne i psychologiczne
•Zespół wypalenia u personelu i opiekuna

Więcej informacji: http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/geriatria-z-elementami-opieki-dlugoterminowej-i-medycyny-paliatywnej