< Cofnij

Nabór na staże w Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 5 marca 2018 rozpoczynamy kolejny nabór na staże naukowe  w Uniwersytecie Christiana - Albrechta w Kilonii (od 2 do 4 miesięcy). Staże przewidywane są dla młodych pracowników (do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat), którzy jednak legitymują się pewnym dorobkiem naukowym.

Uniwersytet w Kilonii zadeklarował możliwość przyjęcia kandydatów jedynie z dziedzin, które podlegają Wydziałowi Medycznemu niemieckiej uczelni. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.medizin.uni-kiel.de/en/institutes-departments

Staże w Kilonii przyznawane będą według określonych zasad. Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości 200 Euro na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty ( w języku angielskim albo w języku niemieckim i polskim):

  1. Życiorys według wzoru dostępnego tutaj: pl, en
  2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub Studium Języków Obcych.
  3. Lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe).
  4. Proponowany program pobytu według wzoru dostępnego tutaj: pl, en
  5. Opinia bezpośredniego przełożonego.

O staże ubiegać się mogą:

  1. pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  2. doktoranci, którzy do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat.


Kompletne dokumenty należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej: ul. Fredry 10, pokój 116, tel. 61 854 62 50. Termin składania dokumentów upływa 13 kwietnia 2018 o godzinie 15.00.

Po wymienionym terminie nie będzie żadnej możliwości składania dokumentów.

                                                                    

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą