< Cofnij

Nabór na stanowisko stypendysty doktoranta (OPUS - NZ5)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór do wykonania zadania badawczego:

"Ścieżka Nrf2-ARE jako chemoprewencyjny i/lub terapeutyczny punkt uchwytu naturalnie występujących fitozwiązków w nowotworach wątroby i trzustki"

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nazwa stanowiska: stypendysta doktorant


» Szczegółowe informacje