< Cofnij

Nabór na stanowisko stypendysty doktoranta

Nazwa stanowiska: Doktorant/stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra i Zakład Patofizjologii; Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Miasto: Poznań

Link do strony www jednostki:

Wymagania:

Opis zadań:

Udział w projekcie badawczym „Wpływ interleukiny-17 (IL-17) na produkcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) przez komórki mezotelium otrzewnowego w kontekście dializy otrzewnowej”. Celem projektu jest zidentyfikowanie szlaków sygnalizacyjnych aktywujących czynniki angiogenne u chorych poddanych dializoterapii otrzewnowej. Realizacja projektu umożliwia odbycie zagranicznych staży naukowych, a uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę rozprawy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe dla doktoranta w wysokości do 3000 zł/miesiąc zgodnie z przepisami Narodowego Centrum Nauki. Długość zatrudnienia w projekcie do 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje: