< Cofnij

Nabór na IX edycję Podyplomowego Studium Arteterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prowadzi rekrutację kandydatów na IX EDYCJĘ PODYPLOMOWEGO STUDIUM ARTETERAPII.

Dokumenty należy składać do dnia 20 listopada 2015 r.


Program studiów pozwala na: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia; zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce; przygotowanie do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne; rozwinięcie specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.

Kandydaci powinni posiadać zainteresowania artystyczne oraz dyplom licencjata lub magistra: studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji lub innych), studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej lub innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, gry aktorskiej, muzyki lub innych).

Podyplomowe Studium Arteterapii trwa cztery semestry i obejmuje 470 godzin zajęć realizowanych w systemie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele). Pierwszy zjazd planowany jest na 5-6 grudnia 2015 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Uczelni (zakładka Kształcenie Podyplomowe) lub na stronie Pracowni Terapii Zajęciowej: www.edukacja.ump.edu.pl.

Kontakt:
Pracownia Terapii Zajęciowej
Coll. Stomatologicum
ul. Bukowska 70 (pokój D140, E139)
61-812 Poznań.
Tel. 61 854 73 06, 609 830 793