< Cofnij

Nabór na 42. edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”. To już 42. edycja studiów! Zajęcia w ramach tego kierunku prowadzone są nieprzerwanie od 1994 roku.

Rekrutacja trwa do 26 września 2021 r. lub do momentu dostępności miejsc. Mamy już połowę miejsc zajętych.

Pierwszy zjazd planowany jest na 23-24 października br.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu.

Informacje szczegółowe:

https://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/zarzadzanie-w-opiece-zdrowotnej

Grafika

Serdecznie zapraszamy!

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego