< Cofnij

Możliwość składania wniosków o nadanie statusu Profesora Wizytującego

Uprzejmie informuję, że do dnia 31 grudnia br. można składać wnioski o nadanie statusu Profesora Wizytującego dla zagranicznych naukowców i nauczycieli w roku akademickim 2016/17.

Wymagania niezbędne do przyznania statusu to:
- ranga zapraszanej osoby i jej dorobek naukowy (HI ≥ 15),
- unikalna wiedza jaką Profesor Wizytujący może przekazać studentom na zajęciach (brak możliwości zapewnienia we własnym zakresie),
- wieloletnia i długofalowa współpraca udokumentowana publikacjami IF.

W załączeniu znajdą Państwo wniosek aplikacyjny wraz z Regulaminem, w którym są opisane wszystkie wymagania i zasady  przyznawania tego statusu.

W przypadku pytań zachęcam serdecznie do kontaktu z Działem Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej:
- Magdalena Rolska - e-mail: mrolska@ump.edu.pl, tel.: 61 864 60 36,
- Bożena Raducha - e-mail: braducha@ump.edu.pl, tel.: 61 854 60 36.


prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą