< Cofnij

Marcowa edycja Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii

Zapraszamy na marcową edycję Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii, która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2018 r. w Pracowni Terapii Zajęciowej, przy ul. Marcelińskiej 42 w Poznaniu. W programie dwa bardzo intersujące warsztaty:

Informacje szczegółowe:
www.edukacja.ump.edu.pl/psrit.php

Kontakt do organizatora:
mgr Anna Lewczuk, e-mail: alewczuk@ump.edu.pl
Pracownia Terapii Zajęciowej, Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP


Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii jest ofertą szkoleń skierowanych do terapeutów zajęciowych, psychologów, arteterapeutów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi, a także z osobami niepełnosprawnymi, ale także do pracowników i studentów naszej uczelni

PSRiT obejmuje odrębne szkolenia tematyczne, organizowane cyklicznie, raz w miesiącu, począwszy od lutego 2018 roku. Pierwsze ze szkoleń (luty 2018 r.), spotkało się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym odbiorem ze strony uczestników.