< Cofnij

List Konwentu Dziekanów Kierunku Lekarskiego Uczelni Publicznych w sprawie poparcia głównych założeń protestu rezydentów


Konwent Dziekanów

Wydziału Lekarskiego
Uczelni Publicznych

Gdańsk 2017.10.17


Szanowna Pani Premier, Pani Beata Szydło

Pan V-ce Premier, Mateusz Morawiecki
Pan Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł


Konwent Dziekanów Kierunku Lekarskiego Uczelni Publicznych przyłącza się poparcia głównych założeń protestu rezydentów - młodych lekarzy, który odbywa się w szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Mamy świadomość, z ograniczonej puli środków, jakimi dysponuje Rząd RP, jednak wysokość wynagrodzenia lekarzy, również tych ze specjalizacją nie oddaje stopnia odpowiedzialności, ciążącej podczas podejmowanych decyzji w procesie leczenia, w porównaniu z innymi zawodami wynagradzanymi znacznie lepiej.

Wierzymy, że wzrost wynagrodzenia i poprawa warunków nabywania umiejętności praktycznych zmotywuje młodych lekarzy, aby pozostali w Kraju i służyli pacjentom we własnej Ojczyźnie.

Wzrost środków przeznaczonych na służbę zdrowia oraz na proces leczenia, przez zwiększenie do 6% PKB w jak najkrótszym czasie, pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy zbyt mała ilość punktów kontraktowych prowadzi do ograniczenia przyjmowanych pacjentów w ostatnim kwartale roku, w wielu szpitalach w tym Klinicznych, powodując zbyt małe wykorzystanie potencjału aparaturowego i personelu medycznego oraz wydłużanie kolejek oczekujących pacjentów.

Uzyskanie realnych deklaracji Pani Premier i Pana Ministra pozwoli na zakończenie akcji protestacyjnej i może być momentem przełomowym w przystąpieniem do pracy nad modyfikacją finansowania służby zdrowia.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby kształcić jak najlepiej adeptów sztuki lekarskiej, aby rezydenci szkolący się w jednostkach podległych naszej jurysdykcji nabywali umiejętności na najwyższym poziomie.


Pozostajemy z wyrazami szacunku,

dr hab. med. Maria Dudziak, Prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Kierunku Lekarskiego Uczelni Publicznych


» List Konwentu Dziekanów Kierunku Lekarskiego Uczelni Publicznych (PDF)