< Cofnij

Kurs "Zajęcia symulacyjne z obszaru wykonywania zdjęć RTG struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy"

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w kursie pn. "Zajęcia symulacyjne z obszaru wykonywania zdjęć RTG struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy".

Zajęcia mają na celu zwiększenie umiejętności praktycznych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w zakresie radiologii w oparciu o zajęcia symulacyjne z obszaru wykonywania zdjęć RTG struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy.

Terminy zajęć:

I edycja

II edycja

III edycja

IV edycja

V edycja

Szczegółowe informacje wraz z terminem rekrutacji znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. 03.05.00-00-Z068/18.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz zgłoszeniowy
» Formularz osobowy
» Oświadczenie
» Deklaracja uczestnictwa
» Zgoda na wykorzystanie wizerunku
» Regulamin rekrutacji