< Cofnij

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych z "Terapii bólu ostrego u dorosłych"

Serdecznie zapraszamy na I edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych z "Terapii bólu ostrego u dorosłych", który odbędzie się 03-05 czerwca 2016.

Liczba godzin przeznacz\ona na realizację programu wynosi:
28 godzin - zajęcia teoretyczne
70 godzin  - zajęcia praktyczne

Kurs planujemy przeprowadzić dla Państwa w części teoretycznej w terminie 03-05 czerwca 2016
zajęcia stażowe będą Państwo umawiali indywidualnie


Celem kształcenia teoretycznego jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

Staż odbywać się będzie na:

- Bloku Operacyjnym Chirurgicznym - celem kształcenia praktycznego jest wyposażenie pielęgniarki, położnej w umiejętności niezbędne do współudziału w różnych technikach leczenia bólu ostrego oraz w technice implantacji cewników do ciągłych blokad centralnych oraz okolic nerwów i splotów

- Pododdziale Pooperacyjnym Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii - celem kształcenia na E-POP jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do zapewnienia choremu w bezpośrednim okresie pooperacyjnym oraz okresie okołooperacyjnym ciągłości prowadzenia terapii przeciwbólowej.

Ukończenie kursu daje możliwości uzyskania uprawnień do podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej przez pielęgniarki z oddziałów innych niż oddziały anestezjologii i intensywnej terapii.

Koszt szkolenia 400,00 zł


» Więcej informacji na temat kursu