< Cofnij

Kurs Critical Thinking - wyniki postępowania

Logotypy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w III edycji kursu Critical Thinking - wieloaspektowa analiza dylematów moralnych, w ramach którego prowadzone będą zajęcia warsztatowe w formie blended-learningu. Kurs skierowany jest do wszystkich studentów UMP ostatnich 4 semestrów studiów I st./II st. lub jednolitych studiów magisterskich.

Celem zajęć jest wsparcie studentów przy podejmowaniu decyzji klinicznych w odniesieniu do poznanych zasad etycznych i norm moralnych.

Kurs zaplanowany jest w terminie od 23.11.2021 do 6.12.2021 i będzie obejmował część zdalną i zajęcia warsztatowe.

Szczegółowe informacje wraz z terminem rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-Z068/18.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Formularz osobowy
3. Oświadczenie uczestnika
4. Deklaracja uczestnictwa
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
6. Regulamin rekrutacji
7. Zaproszenie

 


16.11.2021 r.

Wyniki postępowania

» Protokół z rekrutacji