< Cofnij

Konkurs na najem lokalu na prowadzenie klubu ESKULAP AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z siedzibą przy ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
ogłasza

KONKURS

na najem lokalu na prowadzenie klubu ESKULAP AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY
w Poznaniu
przy ul. Marcelińskiej 27.


» Ogłoszenie
» Regulamin konkursu
» Formularz oferty