< Cofnij

Konkurs na 3 stanowiska doktoranta

Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na 3 stanowiska doktoranta w ramach projektu pt. "Indywidualna odpowiedź biologiczna guza w raku piersi na promieniowanie protonowe w zależności od czynników molekularnych i mikrośrodowiska" (Individual biological response of breast cancer tumours to proton irradiation in correlation with molecular and microenvironmental factors), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium będzie realizacja programu kształcenia przewidzianego w Szkole Doktorskiej UMP.

Termin składania ofert: 15 września 2020, godz. 17.00.

» Szczegółowe informacje

 


3.11.2020 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje