< Cofnij

Konkurs na 2 stanowiska stypendysta-magistrant (NCN) - wyniki postępowania

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Kierownik projektu, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki, kierownik Katedry i Zakładu Elektroradiologii, zapraszają do składania ofert w konkursie na 2 stanowiska stypendysta-magistrant w projekcie Narodowego Centrum Nauki.

Termin składania ofert: 20 września 2021, godz. 12:00.

» Szczegóły dotyczące ogłoszenia

 


14.10.2021 r.

Wyniki postępowania

W wyniku analizy zgłoszonych wniosków w skali punktowej oraz rozmowy z każdym kandydatem, Komisja wyłoniła dwóch kandydatów: Panią Oliwię Piwócka oraz Panią Martę Piechotę. Z powodu rezygnacji Pani Marty Piechoty, stanowisko zaproponowano kolejnej kandydatce: Pani Karolinie Ampule.