< Cofnij

Konkurs na stanowiska doktorant / magistrant-stypendysta (NCN)

Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktoranta i 1 stanowisko magistranta w ramach projektu pt. Indywidualna odpowiedź biologiczna guza w raku piersi na promieniowanie protonowe w zależności od czynników molekularnych i mikrośrodowiska ('Individual biological response of breast cancer tumours to proton irradiation in correlation with molecular and microenvironmental factors') finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium doktorskiego będzie realizacja programu kształcenia przewidzianego w Szkole Doktorskiej UMP.  

Stypendium dla magistranta może być przyznane osobie, która jest studentem studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.

Termin składania ofert: 2 listopada 2020 r., godz. 12.00

» Szczegółowe informacje

 


5.11.2020 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje