< Cofnij

Konkurs "Młodzi Organicznicy XXI wieku"

Emilia Sczaniecka, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski – to legendy pracy organicznej i pracy u podstaw. Pomagali innym za życia, teraz są dla wszystkich wzorem postępowania. Jednakże naśladować ich na co dzień potrafią nieliczni, dlatego warto ich wspomóc i podziękować za ich pracę! Szukamy studentów, którzy oprócz nauki na uczelni wyższej, są wrażliwi na los innych i działają w sferze społecznej. Być może to właśnie Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zasługuje na wyróżnienie w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku”?

Do konkursu „Młodzi Organicznicy XXI wieku” można zgłosić się osobiście lub zostać zgłoszonym – przez osobę fizyczną, prawną, organizację lub instytucję. Kandydat powinien posiadać status studenta uczelni publicznej miasta Poznania. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

1. Następca Emilii Sczanieckiej - aktywista (oceniona zostanie działalność motywująca i inspirująca innych do działania w różnych sferach życia);
2. Następca Karola Marcinkowskiego - filantrop (oceniona zostanie działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wolontariat);
3. Następca Dezyderego Chłapowskiego - społecznik (oceniona zostanie działalność na rzecz społeczności lokalnej).

W każdej z kategorii przewidziano przyznanie nagrody głównej w wysokości 8.000,00 (osiem tysięcy) zł brutto, oraz drugiego i trzeciego miejsca - odpowiednio: 5.000,00 (pięć tysięcy) zł brutto oraz 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto. Jury konkursu dokona oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę osiągnięcia uczestnika, jego referencje oraz ogólne wrażenie. Dodatkowym uhonorowaniem zwycięzców będzie uroczysta Gala „Młodzi Organicznicy XXI wieku”.

Uwaga! Na zgłoszenia kandydatur Młodych Organiczników czekamy w Biurze Prasowym UAM (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pok. 305) do 19 maja 2017 roku do godz. 15:00! Zgłoszenia można przesyłać także pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs i Gala „Młodzi Organicznicy XXI wieku” są częścią projektu „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 500 000,00 PLN. Kwota dofinansowania z UE: 250 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku” dostępne są w załączonym regulaminie. Oraz na stronie www.amu.edu.pl w zakładce „Informacje dla mediów”.

» Regulamin
» Karta zgłoszeń