< Cofnij

Komunikat Inspektoratu BHP

Komunikat w sprawie profilaktyki i leczenia poekspozycyjnego dotyczącego zakłuć, skaleczeń, przerwania tkanki łącznej i innych z narażeniem na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny.

W dniu 22.09.2015 r. została podpisana umowa z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ, na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki i leczenia poekspozycyjnego dotyczącego zakłuć, skaleczeń, przerwanie tkanki łącznej z narażeniem na materiał biologiczny zakaźny. Umowa obowiązuje od dnia 01.10.2015 r. i obejmuje pracowników, studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w związku z narażeniem na materiał biologiczny zakaźny w trakcie pracy lub nauki.

Osoby eksponowane mogą zgłaszać się po uprzedniej telefonicznej informacji o ekspozycji (nr tel. poniżej) w Punkcie Przyjęć Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, gdzie zostanie udzielona im odpowiednia pomoc. Możliwość uzyskania porady lekarskiej istnieje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia ekspozycji:
- w godzinach 7.00 - 19.00 pod nr telefonu 61 8739-295
- w godzinach 19.00 – 7.00 pod nr telefonu 61 8739-371 lub 61 8739-375

Podstawą wykonania świadczeń jest poprawnie wypełnione Skierowanie na profilaktykę poekspozycyjną wystawione przez kierownika jednostki, lekarza medycyny pracy UMP lub osobę sprawującą nadzór nad pracą/zajęciami dydaktycznymi oraz oświadczenie (pracownika, studenta, doktoranta). W najbliższym możliwym terminie, należy poinformować o zdarzeniu Inspektorat BHP UMP (ul Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, tel. 061 854 68 44) i dostarczyć kartę po ekspozycji zawodowej na mat. potencjalnie zakaźny.