< Cofnij

Kampania informacyjno-edukacyjna “Udar - liczy się każda minuta!”

W czasach pandemii z jeszcze większą uwagą należy koncentrować się na chorobach o zasięgu populacyjnym i zagrażających sprawności i życiu.

Zespół Pododdziału Udarowego Kliniki Neurologii i Dyrekcja Szpitala im. H. Święcickiego sprawują patronat nad prowadzoną przez Fundację Petra-Senior społeczną akcją poświęconą zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie udaru mózgu. Działania edukacyjne zyskały finansowanie ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy do przekazywania informacji o akcji edukacyjnej osobom, które nie są związane z systemem opieki zdrowotnej w celu zapoznania się z materiałami informacyjnymi i udziału w quizie poświęconym udarowi mózgu.

Informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://fundacja.petra-senior.pl/

a quiz:
https://docs.google.com/forms/d/1oOlQYebbRK4xPyt4yR_jp3A6ed15vrF2h5cyPI60FUM/viewform?edit_requested=true

"Udar mózgu - liczy się każda chwila".
"Nie zwlekaj! Mózg nie poczeka"

prof.dr hab.med. Sławomir Michalak

Plakat