< Cofnij

IV edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Profesor Jarosław Walkowiak, uprzejmie informuje, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił IV edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.

Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w czerwcu 2016 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 1 marca 2016 r. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Oddziału PAN (www.pan.poznan.pl).

» Regulamin konkursu
» Formularz zgłoszeniowy