< Cofnij

Interaktywne szkolenie dedykowane pytaniom testowym

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach interaktywnego szkolenia dedykowanego pytaniom testowym.

W trakcie warsztatów "Wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie ewaluacji kwalifikacji studenta" dowiecie się Państwo m.in.:

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów twardych w ramach programu NESTOR.

Terminy kolejnych edycji:

Edycja XII szkolenia:
cz. I - termin 06.04.2020 r. - godz.9:00 - 13:00
cz. II - termin 07.04.2020 r. – godz. 9:00 – 13:00
Edycja XIII szkolenia:
cz. I - termin 16.04.2020 r. - godz.9:00 - 13:00
cz. II - termin 17.04.2020 r. - godz. 9:00 - 13:00
Edycja XIV szkolenia:
cz. I - termin 06.05.2020 r. - godz.9:00 - 13:00
cz. II - termin 07.05.2020 r. - godz. 9:00 - 13:00
Edycja XV szkolenia:
cz. I - termin 03.06.2020 r. - godz.9:00 - 13:00
cz. II - termin 05.06.2020 r. - godz. 9:00 - 13:00

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie