< Cofnij

Interaktywne szkolenie dedykowane pytaniom testowym

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach interaktywnego szkolenia dedykowanego pytaniom testowym.

W trakcie warsztatów Wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie ewaluacji kwalifikacji studenta dowiecie się Państwo m.in.

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów w ramach programu NESTOR.

Terminy kolejnych edycji:

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie