< Cofnij

I edycja studiów Kompleksowego systemu wsparcia dziecka ze spektrum autyzmu

Baner

Szanowni Państwo,

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Zgodnie ze stosowaną w Polsce Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10, autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych (www.synapsis.org.pl).

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ostatnich dekadach odnotowuje się wzrost występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders). Wynika to, m.in. z większej świadomości dotyczącej kryteriów diagnostycznych oraz dostępu do metod oceny. W Polsce brakuje jednak kompleksowego sytemu wsparcia rodziców dzieci ze spektrum, jak i nauczycieli terapeutów.

Dlatego też, osoby zainteresowane tą właśnie tematyką zapraszamy do udziału w I edycji studiów Kompleksowego systemu wsparcia dziecka ze spektrum autyzmu. Program adresowany jest, m.in. do nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, a także rodziców lub opiekunów i powstał w oparciu o współczesne badania naukowe, uwzględnia kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego oraz jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine.

Informacje szczegółowe:

http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/kompleksowy-system-wsparcia-rozwoju-dziecka-ze-spektrum-autyzmu

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami! Zapraszamy!