< Cofnij

Grant szkoleniowy NESTOR

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z możliwością ubiegania się o Grant szkoleniowy NESTOR, w ramach którego mają Państwo możliwość uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie.

O grant szkoleniowy mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) posiadający status nauczyciela akademickiego, zatrudnieni w ramach umowy o pracę w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu.

Szczegóły znajdują się w poniższym Regulaminie naboru.

Nabór realizowany jest w ramach projektu "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Regulamin
» Formularz zgłoszeniowy