< Cofnij

Godziny rektorskie

W dniu 9 czerwca 2016 r. od godz. 15.00 w związku z udziałem w Wielkim Pochodzie Juwenaliowym ustala się godziny rektorskie.

Zarządzenie nr 50/2016