< Cofnij

ERASMUS+ dla pracowników uczelni - nabór wniosków

Logo

Nabór na stypendia w ramach Programu Erasmus+ dla pracowników Uczelni w roku akademickim 2019/20.

 W dniach 7.10.2019 – 5.11.2019 odbędzie się nabór wniosków pracowników Uczelni na wyjazdy Erasmusowe:

  1. Nauczyciele akademiccy:
    • Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej - pobyt 3-5 dniowy;

    • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp.) - pobyt 3-5 dniowy;
  2. Inni pracownicy:
    • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. - pobyt 3-5 dniowy

Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi szkołami wyższymi z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji jako kraju kandydującego.

Warunki finansowe wyjazdów:
Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 80EUR do 130EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:
Podanie do Prorektora ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą -  Prof. dr hab. Ewy Wender-Ożegowskiej z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zwierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych oraz:

  1. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
  2. Krótki opis osiągnieć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej do dnia 5 listopada 2019r. do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela:
Bożena Raducha - Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
tel.: +61 854 60 36
e-mail: braducha@ump.edu.pl