< Cofnij

Ekwiwalent świąteczny dla emerytów i rencistów

Szanowni Państwo
Członkowie Koła Seniora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

realizując zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wypłacie ekwiwalentu za bon świąteczny, proszę o składanie „Wniosku emeryta/rencisty o przyznanie jednorazowego bonu świątecznego lub jego ekwiwalentu pieniężnego z ZFŚS” (Załącznik Nr 17 do Regulaminu ZFŚS) do Koła Seniora UMP do 30 listopada 2015 roku. Jednocześnie przypominam, że podstawą do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z ZFŚS jest wcześniejsze złożenie „Oświadczenia emeryta/rencisty Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej”.

Poniżej pozwalam sobie przedstawić ustaloną wysokość wypłat świadczeń socjalnych dla byłych pracowników UMP - emerytów i rencistów:

przy średniomiesięcznym przychodzie na jednego członka rodziny: kwota ekwiwalentu:
do 1 000,00 zł 450 zł
od 1 000,01 zł do 1 800,00 zł 400 zł
od 1 800,01zł  do 3 000,00 zł 350 zł
powyżej 3 000,00 zł 300 zł

Informacji udzielają pracownicy Koła Seniora UMP we wtorki i piątki w godzinach od 10:00 do 13:00 pod numerem telefonu 61 854-68-07.


Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ
/-/ mgr Bogdan Poniedziałek