< Cofnij

15.11.2019 - Dzień Rektorski na Wydziale Farmaceutycznym

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski, w związku z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia Wydziału Farmaceutycznego, ustalił dzień 15 listopada 2019 roku Dniem Rektorskim dla: nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi, zatrudnionych w katedrach, zakładach, Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz dla studentów Wydziału Farmaceutycznego.

» Zarządzenie nr 78/2019