< Cofnij

Dziedzictwo, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu wielkich wydarzeń sportowych - wykład otwarty prof. Holgera Preussa

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zaprasza do udziału w wykładzie otwartym prof. Holgera Preussa pt. „Legacy, Sustainability and Corporate Social Responsibility at Mega Sport Events” („Dziedzictwo, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu wielkich wydarzeń sportowych”). Spotkanie zorganizowane w ramach projektu Akademicki Poznań odbędzie się w piątek 16 grudnia 2022 r.
 
W swoim wystąpieniu prof. Preuss skupi się na oddziaływaniu ekonomicznym, społecznym, kulturowym, politycznym, wizerunkowym oraz ekologicznym wielkich wydarzeń sportowych, w tym Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze, które pierwszy raz w historii odbywają się w kraju arabskim. Poruszy kwestię m.in. fanoturystyki i zderzenia kultur we współczesnym świecie sportu oraz opowie o tym, w jaki sposób piłkarskie święto zmienia stereotypy na temat społeczności muzułmańskich.

Holger Preuss jest profesorem ekonomii sportu i socjologii sportu na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz wykładowcą Uniwersytetu Ottawskiego w Kanadzie. Był redaktorem czasopisma „European Sport Management Quarterly”, jednego z najważniejszych na świecie czasopism naukowych z zakresu zarządzania sportem. Obecnie jest redaktorem prestiżowego czasopisma „Journal of Sport & Tourism”. Jego obszar badań dotyczy wpływu społeczno-gospodarczego wielkich wydarzeń sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Opracował metody pomiaru dziedzictwa wielkich wydarzeń sportowych dla destynacji turystycznych. Realizował projekt badawczy oceniający wpływ pandemii COVID19 na sektor sportowy w Niemczech oraz był członkiem zespołu, który aplikował o pozyskanie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej dla Kataru (oszacowywał koszty organizacji tego wydarzenia). Jest konsultantem OECD ds. Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024, członkiem komisji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Dziedzictwo i zrównoważony rozwój” oraz jedną z czołowych postaci The European Association for Sport Management (EASM).

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia o godz. 16.00 w sali 023/024 w Budynku Dydaktycznym AWF. Wykład będzie tłumaczony na język polski.
 
Organizatorem wydarzenia jest Zakład Turystyki Sportowej AWF w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, w projekcie Akademicki Poznań.  

Plakat