< Cofnij

Dni Jakości UMP 2024

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w V edycji Dni Jakości UMP, które odbędą się w dniach 4-5 lipca 2024 r., pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego - prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Tradycyjnie w pierwszym dniu zapraszam do udziału w panelach dyskusyjnych i wykładach, a w dniu drugim w warsztatach rozwijających nasze kompetencje dydaktyczne.

Dni Jakości UMP rozpoczniemy od spotkania z Rektorem Elektem prof. dr. hab. Zbigniewem Krasińskim.

Następnie odbędą się panele dyskusyjne z udziałem byłych i przyszłych Prorektorów ds. Dydaktyki i Dziekanów Wydziałów. Będzie czas na podsumowania i wizje przyszłości. Nie zabraknie też głosu studentów. Zapraszamy do dyskusji nad kierunkami rozwoju nowoczesnej dydaktyki medycznej na UMP.

Gościem specjalnym Dni Jakości UMP będzie dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz prof. UM w Łodzi - Kierownik Centrum Edukacji Medycznej, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania, Przewodniczący Komisji ds. Jakości Akademii WHO, Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Medical Teacher.

Zapraszamy do poszerzania swoich kompetencji dydaktycznych w ramach proponowanych w drugim dniu warsztatów:

Zapisy na warsztaty oraz wykłady są prowadzone na platformie pOLAT.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Uczestnicy Dni Jakości UMP otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wykładach lub nabycie kompetencji zdobytych w zajęciach warsztatowych.

» Szczegółowe informacje


Do zobaczenia na Dniach Jakości UMP,
prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki

Baner