< Cofnij

Bezpłatny program edukacyjny dla nieformalnych opiekunów osób starszych - Zrozumieć starość

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizujący projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00 zaprasza:

do

bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym dla nieformalnych opiekunów osób starszych - Zrozumieć starość.

Nabór odbędzie się w terminie: rekrutacja ciągła od dnia 19.03.2019 r.

» Szczegółowe informacje