< Cofnij

Bezpłatny kurs języka angielskiego

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy kadrę administracyjną i kierowniczą UMP do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego.

Kursy prowadzone będą w ok.10-12 osobowych grupach na poziomach A1, A2, B1, B2, C1.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w załączeniu.

Kurs języka angielskiego realizowany jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem Biura Projektu: nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854-60-41 (ul. Fredry 10, p. 145).

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie